• Kreivės 2015

  Rugpjūčio 20–27 d. – Vilniuje
  Rugpjūčio 28–31 d. – Kaune
  Rugpjūčio 30 d. – Šiauliuose
  Rugsėjo 4–5 d. – Klaipėdoje  Nuotrauka: Vaikinai

 • išgiŘstì programa

  Šeši filmai LGBT* jaunimui apie LGBT* jaunimą

  Nuotrauka: Nuogumo zona

 • R. W. Fassbinderio kreivės

  Keturi kreiviausi vokiečių kino genijaus filmai

  Nuotrauka: Kerelis

8.26 \ Socialinių judėjimų „NVO’izacija“ neoliberalioje Europos Sąjungoje ir galimos išeitys \ LYSA paskaita

Kodėl socialinis teisingumas tapo CV dalimi? Kas verčia mus palaikyti laipsniškų pokyčių argumentus vietoj revoliucinių? Kaip ir kodėl susiformavo vyraujantis supratimas apie valstybės–pilietinės visuomenės–rinkos atskirtį ir kas nutiko socialiniams judėjimams? Iš kur ateina pinigai ir kas juos valdo? Kas turi privilegiją lemti, kokios problemos bus sprendžiamos ir kaip? Kaip socialinio teisingumo klausimai tampa NVO interesais?

Ši LYSA vasaros mokyklos paskaita pažvelgs į mūsų pačių darbą ir mąstymą, vis didėjantį spaudimą aktyvizmui reikštis tik tam tikrais būdais, tikint, kad tik laikantis tam tikros trajektorijos galima pasiekti rezultatų ir kad socialinė kaita yra tik NVO aktyvizmo produktas.

Paskaitoje taip pat kritiškai klausime, kodėl aktyvizmas tampa profesija – kodėl armija ekspertų ima tvirtinti, kad jie geriausiai žino, ko reikia tiems, kam bando padėti. Diskusijos akcentas – specifinė feministinių NVO padėtis posocialistinėse šalyse: veikla, įtaka, ribos, asignavimai, susilpnėjusi gerovės sistema ir neoliberali logika ES finansavimo kontekste.

Monica Obreja yra rumunė feministė, ji šiuo metu dėsto politikos mokslus Bukarešte, tyrinėja feministines bei kritines teorijas, patsaruoju metu gilinasi į neįgalumo studijas, keldama klausimus apie feministinę akademiją, privilegijas ir radikalius socialinius pokyčius. Dar po kelerių feministinio aktyvizmo metų Monica tikisi revoliucijos.

Vilnius / Lietuvos žydų bendruomenė, Pylimo g. 4
26 d. – 9.00

FB

Renginio partneriai:
LYSAtja