• Kreivės 2020

  Rugsėjo 9–13 d.
  Vilnius
  Įėjimas – laisvas arba auka nuo 1 ct.

 • Konkursinė programa

  13 trumpų filmų 6 peržiūrose

  Nuotrauka: Noriu, kad Jelivarė degtų

 • Atmintys

  4 ilgos ir 5 trumpos istorijos apie individualias ir bendruomenės atmintis bei jų praradimus  Nuotrauka: Peržiūra

 • Ačiū!

  Susitikime kitų metų festivalyje ir renginiuose pakeliui
  Nuotrauka: Banglaužis

Naujienos

Kreivių žurnalo Nr. 2 kvietimas: KARANTINO DIENORAŠČIAI

2020 11 09 \

Ir vėl prasidėjus karantinui, kviečiame kurti ir dokumentuoti asmenines patirtis, dalintis queer refleksijomis ir reakcijomis. Lauksime LGBT+ kūrybos, kol tęsis karantinas.

Sritys ir reikalavimai:

– Fotografija. Juoda/balta. Vertikali ar horizontali. Serija arba pavieniai darbai.

– Vaizdai. Juoda/balta. Formatai ir raiškos priemonės neribojamos. Serija arba pavieniai darbai.

– Tekstai. Iki 3000 spaudos ženklų vienam tekstui. Tekstų temos neribojamos.

– Darbai turi būti sukurti ir jų nuotraukos ar juodraščiai atsiųsti karantino metu. Laukiame nebūtinai baigtų ir nugludintų kūrinių, bet projektai turi pristatyti idėją ir parodyti pradėtą kurti ar sukurtą darbą.

– Paskutinė diena atsiųsti kūrinius yra gruodžio 10 d., jei karantinas nesibaigs anksčiau. Jei visgi karantinas tęsis trumpiau, paskutinė karantino diena ir bus kvietimo pabaiga.

– Darbų skaičius neribojamas.

Raktiniai žodžiai:

Dienoraštis, karantinas, įkvėpimas, refleksija, reakcija, dokumentacija, queer atsakas, terapija, queerantinas.

Laukiame: zurnalas.kreives@gmail.com

Foto: Janina Sabaliauskaitė. Jonė ir Meda, 2020 m.

/////////////////////////////////////////////////

Kreivės magazine #2 submissions
QUARANTINE DIARIES

We are inviting LGBT+ people to create and document their personal experiences during these times. The magazine will wait for your art submissions while the second quarantine continues.

Areas of art and requirements:

– Photography. Black and white. No restrictions on format and medium. Series or single works.

– Visual art. Black and white. No restrictions on format and medium. Series or single works.

– Texts. In Lithuanian, up to 3,000 characters (excluding spaces) per piece. No restrictions on topics.

– The art pieces have to be created and their images, drafts or samples submitted during the second quarantine. We do not require finished works, but projects with an apparent idea.

– The final deadline for the submission is December 10th. If the quarantine in Lithuania is lifted earlier, the final day of the quarantine will be the final submission day.

– One artist can submit more than one work.

Keywords:

Diary, quarantine, inspiration, reflection, reaction, documentation, queer response, therapy, queerantine.

E-mail for submissions: zurnalas.kreives@gmail.com

Photo: Janina Sabaliauskaitė. Jonė and Meda, 2020