• Kreivės 2019

  Rugsėjo 4–8 d.
  Vilnius

  Festivalis bendrai finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis (2014–2020)

 • Baltic Pride 2019

  „Kreivių“ filmų programa
  Birželio 6–8 d. Vilniaus „Skalvijos“ kino centre
  Birželio 19 d. Kauno menininkų namuose

Naujienos

Kviečiame savanoriauti

2016 04 24 \

Trečią kartą vyksiantis Vilniaus LGBT* festivalis „Kreivės“ kviečia savanoriauti!

Šiais metais festivalis vyks birželio 13–22 d., kartu su Baltic Pride.

Tik savanoriškas darbas leidžia festivaliui gyvuoti, todėl net ir kelios valandos skirto laiko svarbios.

Kuo gali prisidėti?

×  Viešinimo tekstų (interviu, pranešimų, apžvalgų) rengimu,
×  tekstų vertimu (anglų, švedų, prancūzų, vokiečių k.),
×  pagalba renginių (parodos, filmų peržiūrų, susitikimų) metu,
×  svečių pasitikimu ir užėmimu,
×  informacinės medžiagos sklaida,
×  renginių fotografavimu,
×  kitomis veiklomis.

Ką siūlome mes?

Galimybę:
× 
pamatyti festivalio vyksmą iš vidaus,
×  prisidėti prie festivalio komandos ir tapti jos dalimi,
×  susipažinti su festivalio svečiais,
×  patekti į festivalio renginius,
×  augti kartu su festivaliu.

Jeigu tau artimos mums aktualios temos bei norėtum ir galėtum prisidėti prie mūsų veiklos, kviečiame parašyti mums į savanoriai@in-co.lt.