• Kreivės 2020

  Rugsėjo 9–13 d.
  Vilnius
  Įėjimas – laisvas arba auka nuo 1 ct.

 • Konkursinė programa

  13 trumpų filmų 6 peržiūrose

  Nuotrauka: Noriu, kad Jelivarė degtų

 • Atmintys

  4 ilgos ir 5 trumpos istorijos apie individualias ir bendruomenės atmintis bei jų praradimus  Nuotrauka: Peržiūra

 • Ačiū!

  Susitikime kitų metų festivalyje ir renginiuose pakeliui
  Nuotrauka: Banglaužis

Naujienos

Kviečiame savanoriauti

2016 04 24 \

Trečią kartą vyksiantis Vilniaus LGBT* festivalis „Kreivės“ kviečia savanoriauti!

Šiais metais festivalis vyks birželio 13–22 d., kartu su Baltic Pride.

Tik savanoriškas darbas leidžia festivaliui gyvuoti, todėl net ir kelios valandos skirto laiko svarbios.

Kuo gali prisidėti?

×  Viešinimo tekstų (interviu, pranešimų, apžvalgų) rengimu,
×  tekstų vertimu (anglų, švedų, prancūzų, vokiečių k.),
×  pagalba renginių (parodos, filmų peržiūrų, susitikimų) metu,
×  svečių pasitikimu ir užėmimu,
×  informacinės medžiagos sklaida,
×  renginių fotografavimu,
×  kitomis veiklomis.

Ką siūlome mes?

Galimybę:
× 
pamatyti festivalio vyksmą iš vidaus,
×  prisidėti prie festivalio komandos ir tapti jos dalimi,
×  susipažinti su festivalio svečiais,
×  patekti į festivalio renginius,
×  augti kartu su festivaliu.

Jeigu tau artimos mums aktualios temos bei norėtum ir galėtum prisidėti prie mūsų veiklos, kviečiame parašyti mums į savanoriai@in-co.lt.