en
en

Vykdydami savo veiklą mes itin atsakingai žiūrime į Jūsų duomenų privatumą. Siekiame ne tik sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų asmens duomenis, bet ir kiek įmanoma skaidriai bei aiškiai apie tai komunikuoti.

Todėl šioje Duomenų apsaugos politikoje (toliau – Politika) pristatome kokius Jūsų asmens duomenis, kokiais tikslais ir kokiu pagrindu tvarkome, kiek laiko juos saugome ir kitą jums aktualią informaciją.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi interneto svetainėse isgirsti.lt ir festivaliskreives.lt, mūsų „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose facebook.com/isgirsti, facebook.com/festivaliskreives, instagram.com/festivaliskreives ir instagram.com/isgirsti (nepaisant to, kokį įrenginį tam naudojate), savanoriaudami pas mus, dalyvaudami mūsų renginiuose ar bendradarbiaudami su mumis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei su šiomis sąlygomis sutikti nenorite, mes negalėsime teikti savo paslaugų, bendradarbiauti su jumis ir/ar užtikrinti tinkamo interneto svetainių veikimo.

Ši Politika gali keistis be atskiro pranešimo, todėl prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėse.

Jeigu turite klausimų, prašymų patikslinti duomenis, galite susisiekti su mumis.

Mūsų rekvizitai:
Asociacija „In corpore“
Įm. k.: 300047647
Reg. adresas: Pašilaičių g. 5-95, Vilnius
Tel.: 8 684 12216
El. p.: info@isgirsti.lt

1.1. Asociacijai „In corpore“ rūpi visų jos veikloje dalyvaujančių asmenų: narių, atskirų renginių dalyvių, interneto svetainių, paskirčių socialiniuose tinkluose lankytojų ir kt. privatumas ir duomenų apsauga, dėl to įsipareigojame saugoti Jūsų asmeninius duomenis laikydamiesi teisės aktų ir šios Politikos nuostatų.

1.2. Politika parengta ir patvirtinta atsižvelgiant į Duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679) (toliau – BDAR) ir nacionalinių teisės aktų nuostatas. Politika numato kasdienėje veikloje svarbius pagrindinius principus.

1.3. Politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą.

1.4. Asmeniniais duomenimis Politikoje laikoma bet kokia informacija apie fizinius asmenis, pagal kurią galima identifikuoti fizinio asmens tapatybę (t. y., vardas, pavardė, telefono numeris, vaizdinė informacija (video, nuotraukos, piešiniai, pagal kuriuos galima atpažinti asmenį), einamos pareigos, naudojamo įrenginio IP adresas ir kt.), taip pat informacija, kurią pateikiate, rašydami mums laiškus, žinutes socialiniuose tinkluose ar užpildydami tam tikras formas mūsų svetainėse, paskyrose ir pan.

1.5. Mes norime būti atviri dėl Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo, todėl šioje Politikoje pateikiame informaciją apie tai, kokius duomenis (kokią informaciją) apie Jus tvarkome ir saugome, kokiais tikslais ir kiek laiko informaciją saugome, t. y., pateikiame informaciją apie duomenų saugojimo laikotarpį bei teisines nuostatas, kuriomis remiantis informacija kaupiama. Šioje Politikoje taip pat pateikiame informaciją apie Jūsų teises tvarkant įvairius duomenis, pvz., apie teisę susipažinti su duomenimis, kuriuos kaupiame, teisę prašyti pataisyti tam tikrą netikslią ar klaidingai apie Jus pateiktą informaciją, teisę būti pamirštiems (ištrinti duomenis ar atšaukti duotą sutikimą) ir pan.

1.6. Asociacijai „In corpore“ administruoja interneto svetaines isgirsti.lt ir festivaliskreives.lt, „Facebook“ ir „Instagram“ paskyras facebook.com/isgirsti, facebook.com/festivaliskreives, instagram.com/festivaliskreives ir instagram.com/isgirsti. Naudodamiesi mūsų administruojamomis interneto svetainėmis, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šia Politika ir sutinkate su asmens duomenų tvarkymu remiantis šia Politika, kuri viešai skelbiama interneto svetainėje isgirsti.lt.

2. Kam galime atskleisti ar perduoti Jūsų duomenis?

Siekiame apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis, tačiau vykdant kasdienę veiklą, kai kuriais atvejais turime pasidalinti jais su trečiaisiais asmenimis. Beveik visais atvejais šie tretieji asmenys veikia Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje ir jiems galioja tie patys duomenų apsaugos standartai. Kai kuriais išimtiniais atvejais, informacija gali tekti dalintis su trečiųjų šalių organizacijomis, apie tai Jus papildomai informuojant, vykdant atskiras trečiųjų šalių fondų remiamas veiklas, teikiant informaciją jiems, laikantis duomenų apsaugos politikos. Informaciją kitiems subjektams teikiame tik tada kai to reikalauja teisės aktai, tam tikros paramos ar kitos sutartys, jūsų prašymu ir/ar sutikimu:

2.1. Valstybės, savivaldos institucijoms, teismams – tai darome tais atvejais, kai pagal teisės aktų nuostatas privalome perduoti informaciją valstybės ar savivaldos institucijoms.

2.2. Kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, įstaigoms, įmonėms, su kuriomis dirbame, bendradarbiaujame.

2.3. Rinkdami duomenis apie tyrimus – tyrimą vykdančiai institucijai, įstaigai, organizacijai.

2.4. Kitoms institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, su kuriomis dirbame ar kurios teikia mums paslaugas, organizuojant renginius, svetainių funkcionalumą, užsakant reklamą ar naujienlaiškių siuntimo paslaugas ir pan., įsitikinę, kad informacija nebus neteisėtai naudojama, o ja bus disponuojama, remiantis teisės aktais, sutartiniais įsipareigojimais, jūsų prašymu ir/ar sutikimu.

2.5. Kai kreipiatės konsultacijos – jūsų leidimu neanonimizuotai, o kai nenorite, kad būtų atskleista tapatybė, pseudonimizuodami duomenis, galime atskleisti jūsų duomenis kitiems asmenims, siekdami pateikti jums reikalingą informaciją, ar perduoti informaciją dėl reikalingos konsultacijos.

3. Kada ir kokią informaciją renkame apie jus? Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu tai darome? Kiek laiko tokią informaciją saugojame?

3.1. Jums dalyvaujant projektuose, mūsų organizuojamuose renginiuose (gyvai ar internetu) ar registruojantis į renginius, susitikimus ir pan., renkame šią informaciją: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atstovaujama organizacija, pareigos, kitos veiklos, kai kuriais atvejais kita informacija, priklausomai nuo konkretaus renginio pobūdžio (amžius, lytis, audio-vizualinė informacija (nuotraukos, vaizdo ir garso įrašai). Informaciją renkame Jums ją pateikus pildant registracijos formas, el. paštu, raštu, žodžiu, renginio vietoje, dalyvaujant renginyje. Informacija renkama siekiant užtikrinti, kad renginys galėtų vykti, atrinkti dalyvius, pranešti apie dalyvavimą bei derinti visas su dalyvavimu susijusias detales. Taip pat dokumentuojant renginius, renkant renginio įrodymus. Tais atvejais, kai informacija pateikiama kitais tikslais, siekiant informuoti apie kitas veiklas, mes vertiname Jūsų privatumą ir jeigu tokia informacija Jūsų nedomintų, mes jos nebeteiksime. Informacija renkama Jums davus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, išreiškiant tai duomenų pateikimu (BDAR 6 str. 1 d. a), ir saugoma neterminuotai arba tiek laiko, kiek numatyta konkretaus projekto finansavimo sutartyje.

3.2. Norint gauti naujienlaiškius, užsiregsitravus svetainėse isgirsti.lt ar festivaliskreives.lt, renkame šią informaciją: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos, kitas veiklas apibrėžianti ar kai kuriais atvejais kita informacija, priklausomai nuo konkrečios platformos. Informacija gali būti pateikiama mūsų partneriams, padedantiems palengvinti susisiekimą su jumis naudojant naujienlaiškius – naudojantis naujienlaiškių ir el. laiškų siuntimo paslauga. Informacija renkama siekiant Jums suteikti informaciją, pateikti naujienas priklausomai nuo naujienlaiškio pobūdžio. Informacija renkama Jums davus sutikimą tvarkyti duomenis, užpildant registracijos gauti naujienlaiškį arba registracijos platformoje formą, ir saugoma neterminuotai.

3.3. Naudojantis mūsų interneto svetainėmis isgirsti.lt ir festivaliskreives.lt, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su šia Politika, viešai skelbiama tinklalapyje isgirsti.lt, ir sutinkate su asmens duomenų tvarkymu remiantis ja. Lankantis šiose interneto svetainėse, paprastai kaupiama neasmeninė informacija: iš kur atėjote į svetainę, Jūsų IP adresas, kiek laiko praleidote svetainėje ar atskiruose jos dalyse, Jūsų vizitų skaičius ir kt.; automatiškai kaupiama asmeninė informacija – slapukai (cookies). Informacija renkama automatiškai, svetainėse integravus Google Analytics, kitus įskiepius, matuojančius svetainių lankomumo rodiklius. Informaciją renkame norėdami tobulinti savo svetainių veikimą, kokybę, spartą, pritaikymą, informacijos pateikimą, temų įvairovę, siekdami išmatuoti mūsų svetainių, taip pat mūsų socialinių tinklų lankomumą ir veikimą, užsakant reklamą, informuojant apie viešus renginius, veiklas, iniciatyvas, kreipimusis, pagal grupių domėjimosi sritis. Informacija renkama Jums davus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, išreiškiant tai lankymusi interneto svetainėse (BDAR 6 str. 1 d. a), ir saugoma neterminuotai.

3.4. Jums kreipiantis į mus telefonu, paprastai nekaupiami jokie duomenys, išskyrus apibendrintą informaciją apie situaciją, atskirais atvejais: Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, kita informacija, kurią pateikėte telefonu. Informacija renkama siekiant suteikti Jums informaciją, atsakyti į kreipimąsi, surasti pageidaujamą informaciją, nukreipti ten, kur galėtų būti suteikta pagalba, jei kreipiamasi pagalbos ir pan. Informacija renkama Jums davus sutikimą tvarkyti asmens duomenis pateikiant informaciją, kreipiantis konsultacijos telefonu (BDAR 6 str. 1 d. a), ir saugoma tol, kol išsprendžiama konkreti situacija.

3.5. Jums kreipiantis į mus el. paštu ar kitomis el. priemonėmis, paprastai renkama informacija: Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, ekrano atvaizdas, kita informacija, kurią pateikėte, siekiant suteikti Jums informaciją, atsakyti į kreipimąsi, surasti pageidaujamą informaciją, nukreipti ten, kur galėtų būti suteikta pagalba, jei kreipiamasi pagalbos ir pan. Jeigu kreipimasis yra dalis projektinės veiklos, informacija saugojama kaip projektinės veiklos įrodymas. Informacija renkama Jums davus sutikimą tvarkyti asmens duomenis pateikiant informaciją ir saugoma neterminuotai.

3.6. Atliekant tyrimus, apklausas, analizes, renkami konkretūs duomenys reikalingi konkrečiame tyrime, apklausoje, analizėje, projekte (tokie kaip vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, pareigos, darbo vieta, amžius ir kt.). Informacija renkama siekiant apibendrinti tam tikrą socialinę, teisinę ar kitą sritį. Paprastai surinkti duomenys anonimizuojami arba pseudonimizuojami tyrimo, apklausos, analizės ataskaitoje. Informacija renkama Jums davus sutikimą ir saugoma neterminuotai arba tiek laiko, kiek numatyta konkretaus projekto finansavimo sutartyje.

3.7. Jums sudarant sutartis su organizacija, pateikiant sąskaitas ar vykdant tam tikrą atlygintiną ar neatlygintiną veiklą, renkame šią informaciją: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris ir kita informacija pagal konkrečią sutartį. Informacija renkama siekiant įvykdyti sutartį, atsiskaityti ir atlikti kitus įsipareigojimus, Jums davus sutikimą duomenų pateikimu, ir saugoma neterminuotai, arba tiek laiko, kiek numatyta konkretaus projekto finansavimo sutartyje.

3.8. Jums pildant organizacijos narystės dokumentus, esant valdybos nariu, renkama ši informacija: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, el. paštas, telefono numeris, darbo vieta, kita nario anketoje pateikiama informacija, papildomai pagal teisės aktus renkama informacija. Informacija renkama siekiant apsvarstyti jūsų galimybę tapti nariu, o juo tapus – informuoti apie susitikimus, renginius ir kt. Narių ir tarybos narių informacija gali būti renkama siekiant pateikti oficialius duomenis valstybės institucijoms, ar paskelbti viešai organizacijos puslapyje. Informacija renkama Jums davus sutikimą duomenų pateikimu ir saugoma neterminuotai.

4. Asmenų, kurių duomenys tvarkomi, teisės.

4.1. Rinkdami duomenis apie jus, įsipareigojame elgtis sąžiningai, skaidriai ir teisėtai. Renkant Jūsų asmens duomenis Jūs turite šias teises:

4.1.1. Teisę atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis ar prašyti ištrinti asmens duomenis, kai jie nebereikalingi pasiekti tiems tikslams, kuriems duomenys buvo teisėtai surinkti ir tvarkomi;

4.1.2. Teisę ištaisyti, patikslinti asmens duomenis, jei esame per klaidą pateikę netikslius, neteisingus duomenis;

4.1.3. Teisę apriboti Jūsų duomenų rinkimą, jei duomenys netikslūs, neteisingi ar manote, kad juos tvarkome neteisėtai, iki tol, kol bus išspręstas duomenų tikslumo, jų tvarkymo teisėtumo klausimas;

4.1.4. Teisę nesutikti su duomenų rinkimu bei tvarkymu;

4.1.5. Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu teisioginės rinkodaros tikslais;

4.1.6. Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4.2. Jums kreipusis į mus, mes įsipareigojame atlikti tam tikrus veiksmus, pvz., pateikti informaciją, ištaisyti informaciją ar pašalinti ją per ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jeigu prireiktų daugiau laiko, informuosime tuo būdu, kuriuo į mus kreipėtės, dėl papildomo laiko Jūsų užklausai įgyvendinti.